Basis fonds

Het BASIS fonds biedt financiële ondersteuning aan pre- en postdoctorale onderzoekers voor het houden van mondelinge presentaties bij grote conferenties met een internationaal publiek. Daarnaast zal het BASIS fonds financiële ondersteuning geven  voor technisch personeel dat een ander stabiele-istotopenlaboratorium bezoekt voor training in een specifieke analytische techniek in de analyse van stabiele istotopen.

Elke persoon kan slechts één keer gedurende zijn/haar pre- of postdoctorale carrière een aanvraag voor een bijdrage uit het fonds doen.
Technisch personeel kan gedurende hun professionele carrière tweemaal een verzoek indienen.

Gebruik de volgende link om het aanvraagformulier te downloaden. Verdere details vindt u in het document: aanvraagformulier BASIS-fonds