(en) Samuel Bodé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Bodé is expert isotoopanalyse bij Isoptope Bioscience Laboratory (Isofys) van de- Universiteit Gent. Zijn onderzoek is gericht op het gebruik van stabiele en radioactieve isotopen in terrestrische koolstof-kringlopen. Zijn belangrijkste interesses zijn in: bodem koolstofcycli, microbiële fysiologie van bodems, ophoping en afbraakdynamiek van biomarkers in bodem en paleoklimatologie.